Säljutbildning tjänster - för säljare och konsulter med försäljning av tjänster och system

Mötesbokning

Lär dig mötesbokning utan att du tränger dig på.

Invändningar

Lär dig hantera invändningar som t.ex. ”fungerar bra som det är”.

Presentationsteknik

Presentera era tjänster och system så att kunden blir intresserad.
Säljutbildning tjänster

Behovsfrågor

Ett unik sätt ställa frågor i samband med er presentation.

Coachande avslut

Ställ coachande frågor för att få flera och snabbare avslut.

Säljande offerter

Skapa intresse och förtroende med säljande offerter.
Säljutbildning bok

Säljutbildning tjänster- Coacha kunden till köp

I vara säljutbildningar tjänster får deltagarna boken ”Coacha till köp”. Säljmetoden som vi jobbar med utgår från det coachande ledarskapet i syfte att uppnå delaktighet på våra kundmöten. Det leder alltid till ett större kundintresse och skapar även förtroende för oss som säljare. För att kunna coacha kunden måste vi först ta reda kundens kunskapsnivå och erfarenhet av våra produkter och tjänster. Det ger oss vägledningen hur vi sedan ska göra vår presentation och vilka säljargument vi ska använda för att få snabbare och flera avslut. Säljtekniken skapar också ett behov hos kunden.

Våra experter och säljcoacher - säljutbildning tjänster

Göran Vernersson

Göran Vernersson

Expert inom teknisk försäljning
Säljcoach och utbildare
Utbildar i hela Sverige

Har utbildat över 1 000 tekniker och tekniska konsulter i stort sett alla tekniska branscher

goran.vernersson@saljcoachen.se
0730 – 75 63 63
www.saljcoachen.se

Jimmy Schwartz

Jimmy Schwartz

Utbildare
Expert inom teknisk försäljning
Utbildar i Göteborg och västra Sverige

Utbildad civilingenjör med branscherfarenhet från bland annat medicinteknik, IT, kemi samt försäljning av tekniska produkter och tjänster

jimmy.schwartz@gbg-saljcoach.se
031 – 130 100
www.saljcoachen.se

Henrik Linder

Henrik Linder

Utbildare och säljcoach
Expert inom medicin och tjänsteförsäljning samt försäljning av konsulttid. Har också stor kunskap att sälja projektledare samt förstudier
Utbildar i Stockholm och övriga Sverige

 

info@saljcoachen.se

08-57 97 42 00
www.saljcoachen.se

Säljutbildning tjänster med fokus på att sälja tjänster, system och konsulter

Säljkurs 1

Säljutbildning tjänster grund - Nivå1

En säljutbildning för dig som är ny säljare
Säljutbildningen ”Att sälja tjänster” är uppbyggt på att skapa förtroende och intresse. Speciellt viktigt vid försäljning av tjänster och system.
Säljkurs 2

Säljutbildning tjänster fortsättning - Nivå 2

Säljutbildningen för rutinerad säljare
Vi kommer att fokusera på att flera och bättre avslut med fokus på hur beslutspsykologi som leder kunder till avslut.
Säljkurs 3

Key Account Manager - Nivå 3

Utveckla din strategi och säljteknik
Att sälja tjänster och konsulttimmar som KAM kräver bra relationer och genom att coacha kunden ökar möjligheten till flera affärer.